Trang chủ / Tư vấn doanh nghiệp / Thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên kinh doanh nội thất tại Bình Dương

Thủ tục thành lập công ty tnhh một thành viên kinh doanh nội thất tại Bình Dương

– Bạn mong muốn thành lập công ty tnhh một thành viên sản xuất kinh doanh nội thất?

– Nhưng chưa nắm rõ được các điều kiện để mở công ty, hồ sơ và thủ tục thành lập công ty như thế nào?

– Bài viết dưới đây, Thiện Khánh sẽ tổng hợp đầy đủ những quy định pháp luật về thành lập công ty và hồ sơ thành lập công tykinh doanh nội thất.

Tư vấn thành lập công ty nội thất uy tín: 0911.556.859 – 0971.339.469

I. Cơ sở pháp lý:

1. Luật doanh nghiệp 2020;

2. Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

II. Những quy định pháp luật về công ty tnhh một thành viên

1. Công ty tnhh một thành viên được hiểu như thế nào?

Điều 74 Luật Doanh Nghiệp 2020 quy định:

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp để chuyển đổi thành công ty cổ phần.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được phát hành trái phiếu theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; việc phát hành trái phiếu riêng lẻ theo quy định tại Điều 128 và Điều 129 của Luật Doanh Nghiệp.

2. Ưu điểm của loại hình công ty tnhh một thành viên

So với các loại hình khác, công ty tnhh một thành viên có những ưu điểm sau:

– Ưu điểm lớn nhất của công ty tnhh một thành viên là quyền tự quyết của chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong mọi quyết định kinh doanh của mình.

– Ưu điểm khác của loại hình công ty tnhh một thành viên là tránh được mâu thuẫn phát sinh từ trong quá trình hoạt động kinh doanh. Một công ty có nhiều thành viên sáng lập rất dễ dẫn đến tình trạnh mâu thuẫn dẫn đến nguy cơ chia tách hay mất đi cơ hội phát triển .

– Công ty tnhh một thành viên có tư cách pháp nhân

– Tài sản của chủ sở hữu công ty tách biệt rõ ràng với tài sản công ty.

– Chủ sở hưu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với phần vốn góp của mình.

– Chủ sở hữu quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

– Chủ sở hữu có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác.

– Chủ sở có quyền thu hồi lại toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản.

3. Quyền của chủ sỡ hữu công ty tnhh một thành viên

Chủ sở hữu công ty có quyền sau đây:

– Quyết định nội dung Điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

– Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác; quyết định phát hành trái phiếu;

– Quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác;

– Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty;

– Quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty;

– Quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty;

– Thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản;

– Quyền khác theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

Chủ sở hữu công ty có những nghĩa vụ sau:

– Góp đủ và đúng hạn vốn điều lệ công ty.

– Tuân thủ Điều lệ công ty.

– Phải xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu công ty với tài sản của công ty. Chủ sở hữu công ty là cá nhân phải tách biệt chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với chi tiêu của Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

– Tuân thủ quy định của pháp luật về hợp đồng và quy định khác của pháp luật có liên quan trong việc mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê, hợp đồng, giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu công ty.

– Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu công ty và cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.

– Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

– Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

III. Chuẩn bị trước khi thành lập công ty tnhh một thành viên sản xuất kinh doanh nội thất

1. Chuẩn bị giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ doanh nghiệp

– Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ là một trong các loại sau: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu.

– Quý Khách vui lòng chuẩn bị 03 Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc hộ chiếu photo công chứng trong thời hạn 3 tháng của chủ doanh nghiệp

– Quý Khách có thể công chứng tại ủy ban nhân dân xã phường hoặc tại phòng công chứng đều hợp lệ.

– Quý Khách lưu ý: Để hợp lệ, chứng minh nhân dân phải còn trong thời hạn sử sử dụng là 15 năm.

– Nếu địa chỉ hộ khẩu thường trú trong chứng minh nhân dân đã thay đổi địa giới hành chính, thì cần phải lấy thông tin địa giới hành chính mới phù hợp.

– Nếu bạn đã thay đổi hộ khẩu thường trú sang tỉnh khác mà vẫn chưa đổi chứng minh nhân dân thì chứng minh nhân dân vẫn hợp lệ và lấy thông tin trên chứng minh làm thông tin đăng ký kinh doanh.

– Bạn không cần cung cấp hộ khẩu, tạm trú khi đăng ký kinh doanh. Và hộ khẩu ở bất cứ đâu thì vẫn đăng ký được ở Bình Dương.

– Nếu hộ khẩu thường trú chỉ có thông tin Xã, Phường, Thị Trấn, bạn cần phải bổ sung thêm thông tin về thôn, xóm, ấp, khu để hồ sơ hợp lệ.

Ví dụ: Thửa đất số 20, tờ bản đồ số 39, tổ 3, ấp Bưng Còng, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

2. Chuẩn bị thông tin cụ thể về doanh nghiệp kinh doanh nội thất muốn thành lập

2.1 Chuẩn bị tên công ty

Hướng dẫn chuẩn bị tên công ty đơn giản nhất

Bước 1: Lựa chọn 3-5 tên công ty mà Quý Khách dự định đặt

– Tên công ty gồm hai thành phần: Tên loại hình doanh nghiệp + Tên riêng công ty

Ví dụ: Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Nội Thất Thiện Khánh

+ Công Ty TNHH là tên loại hình doanh nghiệp

+ Sản Xuất Kinh Doanh Nội Thất Thiện Khánh là tên riêng

– Trong phần tên riêng, doanh nghiệp nên đưa vào ngành nghề chính mà mình sẽ kinh doanh. Điều này sẽ làm cho khách hàng dễ dàng hiểu rõ lĩnh vực kinh doanh chính của bạn.

Bước 2: Kiểm tra tên có trùng hay gây nhầm lẫn hay không

– Truy cập vào website: dangkykinhdoanh.gov.vn

– Gõ phần tên riêng vào ô tìm kiếm như hình dưới đây. Quý Khách lưu ý chỉ gõ phần tên riêng thôi.

– Nếu kết quả trả về không có tên nào trùng thì khả năng tên này được chấp nhận là 80%. Phương pháp này chỉ kiểm tra được 80%. Còn lại phụ thuộc vào Phòng Đăng Ký Kinh Doanh.

– Nếu Quý Khách cần hỗ trợ lựa tên công ty. Vui lòng gửi chúng tôi 3-5 tên mà Quý Khách dự định đặt. Chúng tôi sẽ tra cứu và đề xuất những tên phù hợp nhất với Quý Khách.

2. Chuẩn bị trụ sở chính hợp lệ

– Địa chỉ công ty là một yếu tố quyết định xem công ty có được cấp hóa đơn VAT hay không.

– Nếu doanh nghiệp không chứng minh được trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình thì cơ quan thế sẽ từ chối cấp hóa đơn VAT.

– Để xác minh trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp Quý Khách cần lưu ý những điều sau:

+ Trụ sở không được phép đặt tại chung cư. Trừ chung cư có chức năng kinh doanh như Officetel.

+ Nếu trụ sở là nhà riêng của chủ doanh nghiệp. Quý khách vui lòng chuẩn bị một bản sổ đất photo.

+ Nếu trụ sở đi thuê. Quý Khách cần yêu cầu chủ nhà cung cấp sổ đất photo và ký hợp đồng thuê nhà. Quý Khách chỉ cần hợp đồng viết tay. Không nhất thiết phải sử hợp đồng công chứng. Nếu chủ nhà không cung cấp, Quý Khách nên cân nhắc chọn một trụ sở khác. Vì chắc chắn sẽ rất khó xin hóa đơn VAT khi không có sổ đất.

3. Lựa chọn ngành nghề kinh doanh

– Một số kinh nghiệm lựa chọn ngành nghề kinh doanh khi bắt đầu mở công ty

+ Chỉ nên đăng ký những ngành nghề doanh nghiệp sẽ thực sự hoạt động. Điều này sẽ làm nổi bật thế mạnh, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

+ Tìm hiểu và loại bỏ những ngành nghề bị cấm kinh doanh.

+ Với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ điều kiện trước khi thành lập và duy trì những điều kiện đấy suốt thời gian tồn tại của doanh nghiệp hoặc cho đến khi ngừng kinh doanh ngành nghề có điều kiện ấy.

– Với công ty sản xuất kinh doanh nội thất, Quý Khách có thể lựa chọn những ngành nghề sau:

4. Xác định mức vốn điều lệ

– Luật Doanh Nghiệp không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu cũng như số vốn tối đa.

– Do đó doanh nghiệp cần tự xác định mức vốn mà mình sẽ bỏ ra để đầu tư kinh doanh.

– Tuy nhiên, có một vài giới hạn mà doanh nghiệp cần phải tuân thủ để đảm bảo công ty là một công cụ kinh doanh an toàn.

+ Chỉ nên đăng ký mức vốn gần với năng lực tài chính thực sự của chủ doanh nghiệp. Nếu có thể hay đăng ký mức vốn ban đầu thấp. Để đảm bảo an toàn lớn nhất về tài chính của chủ doanh nghiệp.

+ Với những ngành nghề có điều kiện về vốn. Doanh nghiệp cần đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bằng với mức vốn quy định.

+ Thủ tục tăng vốn rất đơn giản. Khi có nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành thủ tục tăng vốn là phù hợp nhất..

5. Lưu ý về người đại diện theo pháp luật

– Công ty tnhh một thành viên thường chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

– Có một lưu ý nhỏ chỗ này, nếu bạn là người đại diện pháp luật của một công ty hiện đang bị treo mã số thuế. Tức là công ty đã ngưng hoạt động nhưng không hoàn tất thủ tục giải thể. Thì nhiều khả năng bạn sẽ bị cơ quan thuế từ chối cho sử dung hóa đơn VAT.

– Công Ty TNHH có thể thuê người đại diện theo pháp luật và có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật.

Chúng tôi có một bộ mẫu chuẩn bị thông tin. Quý Khách có thể tải về tại đây , điền đầy đủ thông tin thành lập công ty.

IV. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty thành lập công ty tnhh một thành viên sản xuất kinh doanh nội thất

1. Soạn thảo hồ sơ

Từ những thông tin được chuẩn bị ở trên. Quý Khách tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập công ty.

Bộ hồ sơ thành lập công ty tnhh một thành viên tại Bình Dương gồm những giấy tờ sau:

*Thành phần hồ sơ

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định)

– Điều lệ (mẫu tham khảo)

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minhnhân dân hoặc Hộ chiếu

Bộ hồ sơ Quý Khách vui lòng tải tại đây

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Chuẩn bị hồ sơ để nộp hồ sơ qua mạng.

– Từ bộ hồ sơ được soạn xong ở trên. Quý Khách in ra và ký tên đầy đủ ở những vị trí cần ký tên.

– Từ bộ hồ sơ có đầy đủ chữ ký, Quý Khách tiến hành Scan hồ sơ thành tập tin PDF.

Đến đây thì công đoạn chuẩn bị hồ sơ đã hoàn thành. Chúng ta sẽ bước qua giai đoạn nộp hồ sơ ở bước tiếp theo.

III. Nộp hồ sơ và nhận kết quả

– Tại Bình Dương, doanh nghiệp bắt buộc nộp hồ sơ qua mạng tại website dangkykinhdoanh.gov.vn. Sở Kế Hoạch Đầu Tư Không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp nữa.

– Quy trình nộp hồ sơ cơ bản gồm những bước sau:

+ Bước 1: Truy cập cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại website: dangkykinhdoanh.gov.vn

+ Bước 2: Đăng ký tài khoản để đăng nhập hệ thống đăng ký kinh doanh.

+ Bước 3: Nộp hồ sơ

+ Bước 4: Theo dõi hồ sơ đã nộp

+ Bước 5: Nhận kết quả

Bài viết chi tiết hướng dẫn cách nộp hồ sơ qua mạng. Quý Khách vui lòng xem tại đây

– Nếu có bất kỳ thắc mắc nào Quý Khách hoàn toàn có thể gọi cho Thiện Khánh, chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ.

– Sau khi nộp hồ sơ khoảng 3 ngày, Chuyên viên Đăng Ký Kinh Doanh sẽ tiến hành xử lý và thông báo kết quả qua Email của Quý Khách.

– Nếu hồ sơ hợp lệ, họ sẽ thông báo Quý Khách thời gian lên trực tiếp phòng để lấy kết quả

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng Ký Kinh Doanh sẽ hướng dẫn Quý Khách sửa lại.

– Quý Khách nhận kết quả trực tiếp tại Trung Tâm Hành Chính tỉnh Bình Dương

V. Bố cáo doanh nghiệp

– Ngay khi nhận giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm tra thật kỹ nội dung trên giấy phép kinh doanh.

– Nếu có sai sót, doanh nghiệp phải đề nghị chuyên viên xử lý hồ sơ sửa ngay.

– Nếu thông tin hoàn toàn chính xác, doanh nghiệp cần liên hệ với chuyên viên đăng ký bố cáo doanh nghiệp luôn

– Phí bố cáo là 100.000 VNĐ/công ty

– Sau 3 ngày. Quý Khách truy cập vào địa chỉ https://bocaodientu.dkkd.gov.vn/. Gõ mã số thuế và tải tập tin bố cáo doanh nghiệp về lưu tại trụ sở của doanh nghiệp..

VI. Khắc dấu tròn doanh nghiệp

Một số quy định mới về con dấu doanh nghiệp

1. Dấu dưới hình thức chữ ký số là dấu của doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định dấu của doanh nghiệp bao gồm:

– Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu;

– Hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng

3. Không quy định bắt buộc một số nội dung phải có trên con dấu của doanh nghiệp

4. Điểm mới trong quản lý, lưu giữ con dấu của doanh nghiệp

– Luật Doanh nghiệp 2020: Việc quản lý và lưu giữ dấu doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành.

– Doanh nghiệp nên liên hệ với các đơn vị khắc dấu hợp pháp để làm thủ tục khắc dấu.

– Hồ sơ khắc dấu gồm giấy phép kinh doanh photo công chứng và chứng minh nhân dân photo công chứng của chủ doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp có thể khắc nhiều con dấu

– Phí khắc dấu là 450.000 VNĐ/con dấu

– Doanh nghiệp cũng có thể khắc luôn dấu tên và dấu giám đốc công ty

VI. Những công việc cần làm sau khi thành lập công ty

Công việc chính sau khi thành lập là làm hồ sơ khai thuế ban đầu và đăng ký hóa đơn VAT

1. Chuẩn bị hồ sơ

– Làm bảng hiểu và treo bảng hiệu công ty tại trụ sở đã đăng ký

– Đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty

– Đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

– Đăng ký chữ ký số (Bắt buộc), đăng ký khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

2. Soạn thảo hồ sơ khai thuế ban đầu

– Mỗi chi cục thuế ở Bình Dương sẽ có một biểu mẫu khai thuế ban đầu khác nhau

– Doanh nghiệp ở khu vực nào vui lòng liên hệ với Thiện Khánh

– Chúng tôi sẽ cung cấp mẫu miễn phí qua Email cho doanh nghiệp

3. Tiến hành nộp hồ sơ và nhận kết quả

– Từ 5-7 ngày sau khi nộp hồ sơ ban đầu tại Chi Cục Thuế, chi cục thuế sẽ cử một cán bộ xuống xác nhận trụ sở công ty.

– Nếu trụ sở hợp pháp, Cơ quan thuế sẽ cho phép doanh nghiệp mua hoặc đặt in hóa đơn VAT.

4. Tiến hành đặt mua hoặc in hóa đơn VAT

– Nếu được phép sử dụng hóa đơn VAT đặt in. Doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử.

– Hóa đơn này sẽ tiết kiệm rất nhiều công sức và chi phí cho doanh nghiệp sau khi hoạt động.

– Tiến hành làm thủ tục phát hành hóa đơn VAT

– Doanh nghiệp chỉ được sử dụng hóa đơn sau khi chắc chắn đã phát hành hóa đơn. Nếu không sẽ bị phạt rất nhiều tiền. Vì hóa đơn là một chủ để rất nhạy cảm.

– Trên đây là những nội dung cơ bản về cách thức đăng ký thành lập công ty tnhh một thành viên tại Bình Dương năm 2019.

– Nếu Quý Khách còn bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với ngay với Thiện Khánh. Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ.

– Nếu Quý Khách quan tâm đến dịch vụ thành lập của Thiện Khánh vui lòng xem nội dung dưới đây:

VII. Dịch vụ thành lập công ty tnhh một thành viên sản xuất kinh doanh nội thất uy tín tại Bình Dương

– Chỉ với 1.600.000 đồng – đã bao gồm phí nhà nước, Quý khách sẽ được thành lập doanh nghiệp trọn gói bao gồm:

– Giấy phép kinh doanh

– Mã số thuế doanh nghiệp

– Con dấu tròn doanh nghiệp

Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia

Đăng bố cáo thành lập Công ty trên cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia

→ Hồ sơ yêu cầu: Chỉ cần DUY NHẤT 01 Bản sao CMND hoặc Hộ Chiếu của mỗi thành viên/ cổ đông sáng lập, tất cả các hồ sơ cần thiết khác, Thiện Khánh sẽ cung cấp cho Quý khách.

→ Thời gian thực hiện dịch vụ: 03 ngày làm việc là hoàn thành giấy phép, 01 ngày làm việc tiếp theo là hoàn thành con dấu và bố cáo.

Cảm ơn Quý Khách đã quan tâm đến dịch vụ thành lập công ty của Thiện Khánh! Rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THIỆN KHÁNH

———————————————————————

Điện thoại: 0911.556.859 – 0971.339.469

Địa chỉ: Số 521 Nguyễn Tri Phương, Khu Phố 4, Phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương

Website: www.thanhlapcongtybinhduong.com

Email: tuvanthienkhanh@gmail.com

Kiểm tra lại

[Mới] Thủ Tục Thành Lập Công Ty Vật Tư Nông Nghiệp Tại Bình Dương

Bài viết hướng dẫn cách thành lập công ty Vật Tư Nông Nghiệp tại Bình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *