Trang chủ / Tư vấn doanh nghiệp / [Cập Nhật] Thủ tục thành lập DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Tại Bình Dương theo luật doanh nghiệp hiện hành

[Cập Nhật] Thủ tục thành lập DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Tại Bình Dương theo luật doanh nghiệp hiện hành

Quý Khách muốn thành lập doanh nghiệp tư nhân tại Bình Dương nhưng chưa nắm rõ thủ tục để đăng ký thành lập?

Trong bài viết này Thiện Khánh xin hướng dẫn chi tiết quy trình, hồ sơ, thủ tục để lập một doanh nghiệp tư nhân từ giai đoạn đầu tiên đến khi có hóa đơn giá trị gia tăng

Tư vấn miễn phí uy tín: 0911.556.859 – 0971.339.469

I. Cơ sở pháp lý:

1. Luật doanh nghiệp 2020;

2. Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

II. Nhưng quy định pháp lý về Doanh Nghiệp Tư Nhân

1. Khái niệm và lưu ý về doanh nghiệp tư nhân

– Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

– Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên hợp danh của công ty hợp danh.

– Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần.

2. Ưu điểm của doanh nghiệp tư nhân

So với các loại hình doanh nghiệp khác, doanh nghiệp tư nhân có những ưu điểm sau:

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

3. Cho thuê doanh nghiệp

– Chủ doanh nghiệp có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến cơ quan Đăng Ký Kinh Doanh, cơ quan Thuế trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày hợp đồng thuê có hiệu lực thi hành.

– Trong thời hạn cho thuê, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu doanh nghiệp. Quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

4. Bán doanh nghiệp

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp của mình cho người khác.

– Sau khi bán doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao doanh nghiệp, trừ trường hợp người mua, người bán và chủ nợ của doanh nghiệp có thỏa thuận khác.

– Người bán, người mua doanh nghiệp phải tuân thủ các quy định của pháp luật về người lao động.

– Người mua doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định.

5. Chuyển doanh nghiệp tư nhân thành công ty tnhh, công ty cổ phần

– Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

+ Doanh nghiệp được chuyển đổi phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 27 của Luật này;

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân có thỏa thuận bằng văn bản với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;

+ Chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết bằng văn bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty được chuyển đổi đương nhiên kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

6. Phân biệt doanh nghiệp tư nhân với công ty tnhh một thành viên như thế nào?

Doanh nghiệp tư nhân Công ty tnhh một thành viên
Không có tư cách pháp nhân Có tư cách pháp nhân
Tài sản của chủ sở hữu không tách biệt với tài sản của chủ doanh nghiệp Tài sản của chủ sở hữu tách biệt với tài sản của công ty.
Chủ doanh nghiệp tư nhâ chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn cam kết góp vào doanh nghiệp.
Chủ sở hữu doanh nghiệp tư nhân đồng thời là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp Chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty (Trường hợp điều lệ công ty không quy định khác)
Chủ sở hữu công ty có quyền bán, cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình. Chủ sở hữu công ty có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ công ty cho tổ chức, cá nhân khác..

III. Chuẩn bị thông tin hồ sơ trước khi thành lập công ty.

1. Chuẩn bị tên doanh nghiệp

1.1 Đặt tên doanh nghiệp như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật?

– Quy tắc đặt tên:

Tên doanh nghiệp = Doanh Nghiệp Tư Nhân + tên tiêng của doanh nghiệp

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Ví dụ: Có thể đặt tên doanh nghiệp như sau: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiện Khánh; Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Z123

– Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt

– Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ La-tinh

– Tên doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc được dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Ví dụ: “Doanh Nghiệp Tư Nhân Nhựa Bình Minh có thể sử dụng tên tiếng anh là ” Binh Minh Plastic Private Enterprise ” hoặc “Sunrise Plastic Private Enterprise”

– Tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên Tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

– Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.
Các yêu cầu liên quan đến tên của doanh nghiệp.

– Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

– Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp.

– Đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

– Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

– Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sự, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc

1.2 Hướng dẫn chuẩn bị tên công ty đơn giản nhất

Bước 1: Lựa chọn 3-5 tên doanh nghiệp mà Quý Khách dự định đặt

– Tên doanh nghiệp gồm hai thành phần: Tên loại hình doanh nghiệp + Tên riêng doanh nghiệp

Ví dụ: Doanh Nghiệp Tư Nhân Tư Vấn Thiện Khánh

+ Doanh Nghiệp Tư Nhân là tên loại hình doanh nghiệp

+ Tư vấn Thiện Khánh là tên riêng

– Trong phần tên riêng, doanh nghiệp nên đưa vào ngành nghề chính mà mình sẽ kinh doanh. Điều này sẽ làm cho khách hàng dễ dàng hiểu rõ lĩnh vực kinh doanh chính của bạn.

Bước 2: Kiểm tra tên doanh nghiệp có trùng hay gây nhầm lẫn hay không

– Truy cập vào website: dangkykinh doanh.gov.vn

– Gõ phần tên riêng vào ô tìm kiếm như hình dưới đây. Quý Khách lưu ý chỉ gõ phần tên riêng thôi.

– Nếu kết quả trả về không có tên nào trùng thì khả năng tên này được chấp nhận là 80%. Phương pháp này chỉ kiểm tra được 80%. Còn lại phụ thuộc vào Phòng Đăng Ký Kinh Doanh.

Nếu Quý Khách cần hỗ trợ lựa tên doanh nghiệp. Vui lòng gửi chúng tôi 3-5 tên mà Quý Khách dự định đặt. Chúng tôi sẽ tra cứu và đề xuất những tên phù hợp nhất với Quý Khách.

2. Chuẩn bị trụ sở chính hợp lệ

– Địa chỉ doanh nghiệp là một yếu tố quyết định xem doanh nghiệp có được cấp hóa đơn VAT hay không.

– Nếu doanh nghiệp không chứng minh được trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình thì cơ quan thế sẽ từ chối cấp hóa đơn VAT.

– Để xác minh trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp Quý Khách cần lưu ý những điều sau:

+ Trụ sở không được phép đặt tại chung cư. Trừ chung cư có chức năng kinh doanh như Officetel.

+ Nếu trụ sở là nhà riêng của chủ doanh nghiệp. Quý khách vui lòng chuẩn bị một bản sổ đất photo.

+ Nếu trụ sở đi thuê. Quý Khách cần yêu cầu chủ nhà cung cấp sổ đất photo và ký hợp đồng thuê nhà. Quý Khách chỉ cần hợp đồng viết tay. Không nhất thiết phải sử hợp đồng công chứng. Nếu chủ nhà không cung cấp, Quý Khách nên cân nhắc chọn một trụ sở khác. Vì chắc chắn sẽ rất khó xin hóa đơn VAT khi không có sổ đất.

3. Lựa chọn ngành nghề kinh doanh

– Một số kinh nghiệm lựa chọn ngành nghề kinh doanh khi bắt đầu mở doanh nghiệp

+ Chỉ nên đăng ký những ngành nghề doanh nghiệp sẽ thực sự hoạt động. Điều này sẽ làm nổi bật thế mạnh, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp.

+ Tìm hiểu và loại bỏ những ngành nghề bị cấm kinh doanh.

+ Với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp cần phải đáp ứng đủ điều kiện trước khi thành lập và duy trì những điều kiện đấy suốt thời gian tồn tại của doanh nghiệp hoặc cho đến khi ngừng kinh doanh ngành nghề có điều kiện ấy.

– Hướng dẫn lựa chọn ngành nghề kinh doanh

+ Bước 1: Liệt kê những lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp

+ Bước 2: Tải danh mục ngành nghề kinh doanh ở đây

+ Bước 3: Tìm kiếm bằng từ khóa trên trong danh mục ngành nghề và lựa ra tất cả những ngành liên quan. Quý khách lưu ý chỉ lấy những mã ngành kinh doanh cấp 4.

+ Bước 4: Kiểm tra ngành nghề lựa chọn có ngành nào thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không.

+ Bước 5: Xác định những điều kiện kinh doanh của ngành đó và tính toán khả năng đáp ứng của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa có khả năng đáp ứng điều kiện ở thời điểm hiện tại thì nên loại bỏ ngành nghề đó.

+ Bước 6: Tinh chỉnh lại mã ngành nghề lần cuối trước khi đăng ký.
Lưu ý: Áp mã ngành kinh doanh tương đối phức tạp. Thiện Khánh luôn sẵn lòng hỗ trợ Quý Khách. Chỉ cần gửi lĩnh vực Quý Khách dự tính kinh doanh. Chúng tôi sẽ soạn giúp Quý Khách một danh mục ngành nghề phù hợp.

4. Xác định mức Vốn đầu tư

– Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư

– Toàn bộ vốn và tài sản kể cả vốn vay và tài sản thuê được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

-Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư của mình vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc tăng hoặc giảm vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán. Trường hợp giảm vốn đầu tư xuống thấp hơn vốn đầu tư đã đăng ký thì chủ doanh nghiệp tư nhân chỉ được giảm vốn sau khi đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

5. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm giám đốc quản lý doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài hoặc tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

– Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

6. Chuẩn bị giấy tờ chứng thực cá nhân

– Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ là một trong các loại sau: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu.

– Quý Khách vui lòng chuẩn bị 03 Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc hộ chiếu photo công chứng trong thời hạn 3 tháng của chủ doanh nghiệp

– Quý Khách có thể công chứng tại ủy ban nhân dân xã phường hoặc tại phòng công chứng đều hợp lệ.
Quý Khách lưu ý: Để hợp lệ, chứng minh nhân dân phải còn trong thời hạn sử sử dụng là 15 năm.

– Nếu địa chỉ hộ khẩu thường trú trong chứng minh nhân dân đã thay đổi địa giới hành chính, thì cần phải lấy thông tin địa giới hành chính mới phù hợp.

– Nếu bạn đã thay đổi hộ khẩu thường trú sang tỉnh khác mà vẫn chưa đổi chứng minh nhân dân thì chứng minh nhân dân vẫn hợp lệ và lấy thông tin trên chứng minh làm thông tin đăng ký kinh doanh.

– Bạn không cần cung cấp hộ khẩu, tạm trú khi đăng ký kinh doanh. Và hộ khẩu ở bất cứ đâu thì vẫn đăng ký được ở Bình Dương.

– Nếu hộ khẩu thường trú chỉ có thông tin Xã, Phường, Thị Trấn, bạn cần phải bổ sung thêm thông tin về thôn, xóm, ấp, khu để hồ sơ hợp lệ.

Ví dụ: Thửa đất số 20, tờ bản đồ số 39, tổ 3, ấp Bưng Còng, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

IV. Soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp

1. Soạn thảo hồ sơ

Từ những thông tin được chuẩn bị ở trên. Quý Khách tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Bộ hồ sơ thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân tại Bình Dương gồm những giấy tờ sau:

*Thành phần hồ sơ

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định)

– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minhnhân dân hoặc Hộ chiếu

Bộ hồ sơ Quý Khách vui lòng tải tại đây

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Chuẩn bị hồ sơ để nộp hồ sơ qua mạng.

– Từ bộ hồ sơ được soạn xong ở trên. Quý Khách in ra và ký tên đầy đủ ở những vị trí cần ký tên.

– Từ bộ hồ sơ có đầy đủ chữ ký, Quý Khách tiến hành Scan hồ sơ thành tập tin PDF.
Đến đây thì công đoạn chuẩn bị hồ sơ đã hoàn thành. Chúng ta sẽ bước qua giai đoạn nộp hồ sơ ở bước tiếp theo.

V. Nộp hồ sơ và nhận kết quả

– Tại Bình Dương, doanh nghiệp bắt buộc nộp hồ sơ qua mạng tại website dangkykinhdoanh.gov.vn. Sở Kế Hoạch Đầu Tư Không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp nữa.

– Quy trình nộp hồ sơ cơ bản gồm những bước sau:

+ Bước 1: Truy cập cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại website: dangkykinhdoanh.gov.vn

+ Bước 2: Đăng ký tài khoản để đăng nhập hệ thống đăng ký kinh doanh.

+ Bước 3: Nộp hồ sơ

+ Bước 4: Theo dõi hồ sơ đã nộp

+ Bước 5: Nhận kết quả

Bài viết chi tiết hướng dẫn cách nộp hồ sơ qua mạng. Quý Khách vui lòng xem tại đây 

– Nếu có bất kỳ thắc mắc nào Quý Khách hoàn toàn có thể gọi cho Thiện Khánh, chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ.

– Sau khi nộp hồ sơ khoảng 3 ngày, Chuyên viên Đăng Ký Kinh Doanh sẽ tiến hành xử lý và thông báo kết quả qua Email của Quý Khách.

– Nếu hồ sơ hợp lệ, họ sẽ thông báo Quý Khách thời gian lên trực tiếp phòng để lấy kết quả

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng Ký Kinh Doanh sẽ hướng dẫn Quý Khách sửa lại.

– Quý Khách nhận kết quả trực tiếp tại Trung Tâm Hành Chính tỉnh Bình Dương

VI. Bố cáo doanh nghiệp

– Ngay khi nhận giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm tra thật kỹ nội dung trên giấy phép kinh doanh.

– Nếu có sai sót, doanh nghiệp phải đề nghị chuyên viên xử lý hồ sơ sửa ngay.

– Nếu thông tin hoàn toàn chính xác, doanh nghiệp cần liên hệ với chuyên viên đăng ký bố cáo doanh nghiệp luôn

– Phí bố cáo là 100.000 VNĐ/doanh nghiệp

– Sau 3 ngày. Quý Khách truy cập vào địa chỉ https://bocaodientu.dkkd.gov.vn/. Gõ mã số thuế và tải tập tin bố cáo doanh nghiệp về lưu tại trụ sở của doanh nghiệp..

VII. Khắc dấu tròn doanh nghiệp

Một số quy định mới về con dấu doanh nghiệp

1. Dấu dưới hình thức chữ ký số là dấu của doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định dấu của doanh nghiệp bao gồm:

– Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu;

– Hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định này tại Luật Doanh nghiệp 2014.
Đồng nghĩa, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu.

3. Không quy định bắt buộc một số nội dung phải có trên con dấu của doanh nghiệp

Hiện hành, theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

– Tên doanh nghiệp;

– Mã số doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 không đề cập đến vấn đề này.

4. Điểm mới trong quản lý, lưu giữ con dấu của doanh nghiệp

– Luật Doanh nghiệp 2020: Việc quản lý và lưu giữ dấu doanh nghiệp thực hiện theo quy định của quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành.

– Doanh nghiệp nên liên hệ với các đơn vị khắc dấu hợp pháp để làm thủ tục khắc dấu.

– Hồ sơ khắc dấu gồm giấy phép kinh doanh photo công chứng và chứng minh nhân dân photo công chứng của chủ doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp có thể khắc nhiều con dấu

– Phí khắc dấu là 450.000 VNĐ/con dấu

– Doanh nghiệp cũng có thể khắc luôn dấu tên và dấu giám đốc doanh nghiệp

VIII. Những công việc cần làm sau khi thành lập doanh nghiệp

1. Chuẩn bị hồ sơ khai thuế ban đầu

– Làm bảng hiểu và treo bảng hiệu doanh nghiệp tại trụ sở đã đăng ký.

– Đăng ký tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp.

– Đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

– Đăng ký chữ ký số (Bắt buộc), đăng ký khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

2. Soạn thảo hồ sơ khai thuế ban đầu

– Mỗi chi cục thuế ở Bình Dương sẽ có một biểu mẫu khai thuế ban đầu khác nhau

– Doanh nghiệp ở khu vực nào vui lòng liên hệ với Thiện Khánh

– Chúng tôi sẽ cung cấp mẫu miễn phí qua Email cho doanh nghiệp

3. Tiến hành nộp hồ sơ và nhận kết quả

– Từ 5-7 ngày sau khi nộp hồ sơ ban đầu tại Chi Cục Thuế, chi cục thuế sẽ cử một cán bộ xuống xác nhận trụ sở doanh nghiệp.

– Nếu trụ sở hợp pháp, Cơ quan thuế sẽ cho phép doanh nghiệp mua hoặc đặt in hóa đơn VAT.

4. Tiến hành đặt mua hoặc in hóa đơn VAT

– Nếu được phép sử dụng hóa đơn VAT đặt in. Doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử.

– Hóa đơn này sẽ tiết kiệm rất nhiều công sức và chi phí cho doanh nghiệp sau khi hoạt động.

– Tiến hành làm thủ tục phát hành hóa đơn VAT

– Doanh nghiệp chỉ được sử dụng hóa đơn sau khi chắc chắn đã phát hành hóa đơn. Nếu không sẽ bị phạt rất nhiều tiền. Vì hóa đơn là một chủ để rất nhạy cảm.

– Trên đây là những nội dung cơ bản về cách thức đăng ký thành lập Doanh Nghiệp Tư Nhân tại Bình Dương năm 2021.

– Nếu Quý Khách còn bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với ngay với Thiện Khánh. Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ.

– Nếu Quý Khách quan tâm đến dịch vụ thành lập của Thiện Khánh vui lòng xem nội dung dưới đây:

IX. DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP VÀ UY TÍN TẠI BÌNH DƯƠNG

Chỉ với 1.600.000 đồng – đã bao gồm phí nhà nước, Quý khách sẽ được thành lập doanh nghiệp trọn gói bao gồm:

– Giấy phép kinh doanh

– Mã số thuế doanh nghiệp

– Con dấu tròn doanh nghiệp

– Đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp trên cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia

→ Hồ sơ yêu cầu: Chỉ cần DUY NHẤT 01 Bản sao CMND hoặc Hộ Chiếu của mỗi thành viên/ cổ đông sáng lập, tất cả các hồ sơ cần thiết khác, Thiện Khánh sẽ cung cấp cho Quý khách.

→ Thời gian thực hiện dịch vụ: 03 ngày làm việc là hoàn thành giấy phép, 01 ngày làm việc tiếp theo là hoàn thành con dấu và bố cáo.

Cảm ơn Quý Khách đã quan tâm đến dịch vụ thành lập doanh nghiệp của Thiện Khánh! Rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THIỆN KHÁNH
———————————————————————

Điện thoại: 0911.556.859 – 0971.339.469

Địa chỉ: Số 521 Nguyễn Tri Phương, Khu Phố 4, Phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương

Website: www.thanhlapcongtybinhduong.com

Email: tuvanthienkhanh@gmail.com

Kiểm tra lại

[Mới] Thủ Tục Thành Lập Công Ty Vật Tư Nông Nghiệp Tại Bình Dương

Bài viết hướng dẫn cách thành lập công ty Vật Tư Nông Nghiệp tại Bình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *