Trang chủ / Tư vấn doanh nghiệp / Các loại hình doanh nghiệp tại Viêt Nam Theo Luật Doanh Nghiệp Hiện Hành

Các loại hình doanh nghiệp tại Viêt Nam Theo Luật Doanh Nghiệp Hiện Hành

1. Công ty cổ phần

Công Ty Cổ Phần là một loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần

– Cổ đông sở hữu cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không khống chế số lượng tối đa.

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đã góp vào doanh nghiệp.

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 119 và khoản 1 điều 126 của Luật Doanh Nghiệp.

– Cổ ty cổ phần có quyền phát hành cổ phiếu các loại để huy động vốn

ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

– Được phát hành cổ phần để huy động vốn tham gia của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

– Có cấu trúc vốn đa dạng, phù hợp với yêu cầu phát triển và yêu cầu quản lý của công ty, cổ đông của công ty cổ phần được thực hiện các quyền của chủ sở hữu thông qua đại hội cổ đông.

– Các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của cổ đông không cao.

– Quy mô hoạt động của công ty cổ phần thường lớn với khả năng mở rộng kinh doanh thuận lợi thông qua huy động vốn cổ phần.

2. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Công Ty TNHH Một Thành Viên là một loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp và có những đặc điểm cơ bản sau:

– Chủ sở hữu công ty là một tổ chức hay cá nhân

– Tài sản chủ sở hữu tách biệt với tài sản công ty. Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi vốn điều lệ

– Công ty TNHH một thành viên không được quyền phát hành cổ phần

– Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết góp và ghi trong điều lệ công ty.

ƯU ĐIỂM CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

– Công Ty TNHH Một Thành Viên có tư cách pháp nhân

– Tài sản của chủ sở hữu công ty tách biệt rõ ràng với tài sản công ty

– Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với phần góp vốn của mình

– Chủ sở hữu có quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

– Chủ sở hữu có quyền thu hồi lại toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản.

3. CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Công Ty TNHH hai thành viên trở lên là một loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp và có những đặc điểm cơ bản sau:

– Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng không vượt quá 50

– Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 48 Luật Doanh Nghiệp.

– Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại điều 52, 53, 54 của Luật Doanh Nghiệp.

– Không được quyền phát hành cổ phần.

ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

– Có tư cách pháp nhân

– Tài sản thành viên tách biệt rõ ràng với tài sản công ty

– Thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với phần vốn góp của mình

– Hội đồng thành viên có thể thuê giám đốc hoặc tổng giám đốc với nhiệm kỳ tối đa 5 năm để điều hành hoạt động hàng ngày của công ty.

– Tổ chức hoạt động theo luật doanh nghiệp và được pháp luật bảo vệ

4. DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

– Một cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.

– Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty tnhh hoặc công ty cổ phần

ƯU ĐIỂM CỦA DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

Quý Khách cần hỗ trợ vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THIỆN KHÁNH
———————————————————————-
Điện thoại: 0971.339.469 – 0911.556.859
Email: tuvanthienkhanh@gmail.com

Kiểm tra lại

[Mới] Thủ Tục Thành Lập Công Ty Vật Tư Nông Nghiệp Tại Bình Dương

Bài viết hướng dẫn cách thành lập công ty Vật Tư Nông Nghiệp tại Bình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *