Trang chủ / Tư vấn doanh nghiệp / Thủ Tục Thành Lập Công Ty TNHH Hai Thành Viên Tại Bình Dương Cập Nhật Mới Nhất

Thủ Tục Thành Lập Công Ty TNHH Hai Thành Viên Tại Bình Dương Cập Nhật Mới Nhất

Trong bài này, Thiện Khánh sẽ chia sẻ quy trình thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình.

Qua bài viết này, Quý Khách sẽ hiểu rõ làm thế nào để thành lập một công ty tnhh hai thành viên trở nên đúng luật.

Trong bài viết này, chúng tôi cũng trình bày những quy định cơ bản về công ty tnhh hai thành viên. Hiểu rõ những quy định này sẽ giúp Quý Khách bảo vệ được quyền lợi của mình đồng thời hiểu rõ những nghĩa vụ cần phải thực hiện khi tham gia góp vốn thành lập công ty tnhh.

Cuối cùng, chúng tôi cung cấp đầy đủ biểu mẫu để quý Khách có thể tự mình hoàn thành đăng ký công ty tnhh hai thành viên tại Bình Dương

Quý Khách vui lòng xem nội dung chi tiết dưới đây

Tư vấn miễn phí uy tín: 0911.556.859 – 0971.339.469

I. Cơ sở pháp lý:

1. Luật doanh nghiệp 2020;

2. Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

3. Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

II. Những quy định pháp luật cần nắm vững trước khi thành lập công ty tnhh hai thành viên tại Bình Dương

1. Công ty tnhh hai thành viên được hiểu như thế nào?

– Công ty tnhh hai thành viên là loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong đó:

– Thành viên có thể là tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên không vượt quá 50

– Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 48 của Luật Doanh Nghiệp

– Phần vốn của các thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 52, 53, và 54 của Luật Doanh Nghiệp.

– Không được quyền phát hành TNHH.

2. Tại sao lại lựa chọn loại hình công ty tnhh hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có những ưu điểm sau:

– Có tư cách pháp nhân

– Tài sản thành viên tách bạch với tài sản công ty

– Thành viên chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn tương ứng với phần vốn góp của mình

– Hội đồng thành viên có thể thuê giám đốc hoặc tổng giám đốc với nhiệm kỳ tối đa 5 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.

– Tổ chức hoạt động theo luật doanh nghiệp và được pháp luật bảo vệ

3. Thành viên công ty tnhh hai thành viên trở lên có những quyền gì?

Thành viên công ty tnhh hai thành viên trở lên có những quyền sau:

– Tham dự hộp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.

– Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật Doanh Nghiệp.

– Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

– Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản.

– Được ưu tiên góp vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ.

– Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

– Tự minh nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc/Tổng giám độc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác theo quy định tại điều 72 của Luật Doanh Nghiệp.

– Trừ trường hợp quy định tại Quyền thứ 9, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ nhỏ hơn do điều lệ công ty quy định còn có thêm các quyền sau đây:

+ Yêu cầu triệu tập hội đồng thành viên để giải quyết những vấn để thuộc thẩm quyền.

+ Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm.

+ Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty.

+ Yêu cầu tòa án hủy bỏ nghị quyết của hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty.

– Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu 90% vốn điều lệ và điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Quyền thứ 8 thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền theo quy định tại Quyền thứ 8

– Các quyền khác theo luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.

4. Thành viên công ty tnhh hai thành viên trở lên có nghĩa vụ sau:

– Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều 48 của Luật Doanh Nghiệp.

– Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tai các điều 52, 53, 54 và 68 của Luật Doanh Nghiệp.

– Tuân thủ điều lệ công ty

– Chấp hành quyết định, nghị quyết của Hội đồng thành viên.

– Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện những việc sau đây:

+ Vi phạm pháp luật

+ Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác.

+ Thanh toán nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra với công ty.

– Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh Nghiệp

III. Chuẩn bị trước khi thành lập công ty tnhh một thành viên

1. Chuẩn bị giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên

– Giấy tờ chứng thực cá nhân hợp lệ là một trong các loại sau: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu.

– Quý Khách vui lòng chuẩn bị 03 Giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hoặc hộ chiếu photo công chứng trong thời hạn 3 tháng của mỗi thành viên trong công ty và của người đại diện theo pháp luật công ty.

– Quý Khách có thể công chứng tại ủy ban nhân dân xã phường hoặc tại phòng công chứng đều hợp lệ.
Quý Khách lưu ý: Để hợp lệ, chứng minh nhân dân phải còn trong thời hạn sử sử dụng là 15 năm.

– Nếu địa chỉ hộ khẩu thường trú trong chứng minh nhân dân đã thay đổi địa giới hành chính, thì cần phải lấy thông tin địa giới hành chính mới phù hợp.

– Nếu bạn đã thay đổi hộ khẩu thường trú sang tỉnh khác mà vẫn chưa đổi chứng minh nhân dân thì chứng minh nhân dân vẫn hợp lệ và lấy thông tin trên chứng minh làm thông tin đăng ký kinh doanh.

– Bạn không cần cung cấp hộ khẩu, tạm trú khi đăng ký kinh doanh. Và hộ khẩu ở bất cứ đâu thì vẫn đăng ký được ở Bình Dương.

– Nếu hộ khẩu thường trú chỉ có thông tin Xã, Phường, Thị Trấn, bạn cần phải bổ sung thêm thông tin về thôn, xóm, ấp, khu để hồ sơ hợp lệ.

Ví dụ: Thửa đất số 20, tờ bản đồ số 39, tổ 3, ấp Bưng Còng, Xã Thanh Tuyền, Huyện Dầu Tiếng, Tỉnh Bình Dương

2. Chuẩn bị tên công ty

2.1 Đặt tên doanh nghiệp như thế nào cho đúng với quy định của pháp luật?

– Quy tắc đặt tên:

Tên doanh nghiệp = Công ty tnhh + tên tiêng của doanh nghiệp

Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

Ví dụ: Có thể đặt tên doanh nghiệp như sau: Công ty trách nhiệ hữu hạn thương mại Thiện Khánh; Công ty tnhh Xây Dựng Z88

– Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt

– Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ La-tinh

– Tên doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc được dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

Ví dụ: “Công ty tnhh Nhựa Bình Minh có thể sử dụng tên tiếng anh là ” Binh Minh Plastic Company Limited” hoặc “Sunrise Plastic Co.,Ltd”

– Tên tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên Tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

– Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.
Các yêu cầu liên quan đến tên của doanh nghiệp.

– Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

– Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp.

– Đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký.

– Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

– Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sự, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc

2.2 Hướng dẫn chuẩn bị tên công ty đơn giản nhất

Bước 1: Lựa chọn 3-5 tên công ty mà Quý Khách dự định đặt

– Tên công ty gồm hai thành phần: Tên loại hình doanh nghiệp + Tên riêng công ty

Ví dụ: Công Ty TNHH Tư Vấn Thiện Khánh

+ Công Ty TNHH là tên loại hình doanh nghiệp

+ Tư vấn Thiện Khánh là tên riêng

– Trong phần tên riêng, doanh nghiệp nên đưa vào ngành nghề chính mà mình sẽ kinh doanh. Điều này sẽ làm cho khách hàng dễ dàng hiểu rõ lĩnh vực kinh doanh chính của bạn.

Bước 2: Kiểm tra tên có trùng hay gây nhầm lẫn hay không

– Truy cập vào website: dangkykinh doanh.gov.vn

– Gõ phần tên riêng vào ô tìm kiếm như hình dưới đây. Quý Khách lưu ý chỉ gõ phần tên riêng thôi.

– Nếu kết quả trả về không có tên nào trùng thì khả năng tên này được chấp nhận là 80%. Phương pháp này chỉ kiểm tra được 80%. Còn lại phụ thuộc vào Phòng Đăng Ký Kinh Doanh.

Nếu Quý Khách cần hỗ trợ lựa tên công ty. Vui lòng gửi chúng tôi 3-5 tên mà Quý Khách dự định đặt. Chúng tôi sẽ tra cứu và đề xuất những tên phù hợp nhất với Quý Khách.

3. Chuẩn bị trụ sở chính hợp lệ

– Địa chỉ công ty là một yếu tố quyết định xem công ty có được cấp hóa đơn VAT hay không.

– Nếu doanh nghiệp không chứng minh được trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình thì cơ quan thế sẽ từ chối cấp hóa đơn VAT.

– Để xác minh trụ sở thuộc quyền sử dụng hợp pháp Quý Khách cần lưu ý những điều sau:

+ Trụ sở không được phép đặt tại chung cư. Trừ chung cư có chức năng kinh doanh như Officetel.

+ Nếu trụ sở là nhà riêng của chủ doanh nghiệp. Quý khách vui lòng chuẩn bị một bản sổ đất photo.

+ Nếu trụ sở đi thuê. Quý Khách cần yêu cầu chủ nhà cung cấp sổ đất photo và ký hợp đồng thuê nhà. Quý Khách chỉ cần hợp đồng viết tay. Không nhất thiết phải sử hợp đồng công chứng. Nếu chủ nhà không cung cấp, Quý Khách nên cân nhắc chọn một trụ sở khác. Vì chắc chắn sẽ rất khó xin hóa đơn VAT khi không có sổ đất.

4. Lựa chọn ngành nghề kinh doanh

4.1 Những điều cần biết về quy định đối với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp

* Những nguyên tắc cơ bản về ngành, nghề kinh doanh

– Doanh nghiệp được quyền kinh doanh tất cả những ngành, nghề mà luật không cấm.

– Doanh nghiệp có nghĩa vụ đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của Luật Đầu Tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

– Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

– Các hành vi bị nghiêm cấm: Kinh doanh các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu Tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động.

4.2 Ghi ngành nghề kinh doanh

– Trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không ghi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

– Khi đăng k1y thành lập doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành knh tế cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh và mã ngành trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh, mã ngành, nghề kinh doanh vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

– Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành nghề kinh tế cấp 4 thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp 4 nhưng phải đảm bảo ngành nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp 4 đã chọn. Trong trường hợp ngày, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

– Đối với những ngành, nghề không có trong hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Lưu ý: Doanh nghiệp chỉ nên lựa chọn và đăng ký những ngành nghề mà doanh nghiệp hoạt động. Không nên đăng ký nhiều ngành, nghề kinh doanh mà không hoạt động. Chính công ty bạn và đối tác sẽ khó biết công ty bạn thực sự kinh doanh ngành, nghề gì.

4.3 Hướng dẫn lựa chọn ngành nghề kinh doanh

+ Bước 1: Liệt kê những lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp

+ Bước 2: Tải danh mục ngành nghề kinh doanh ở đây

+ Bước 3: Tìm kiếm bằng từ khóa trên trong danh mục ngành nghề và lựa ra tất cả những ngành liên quan. Quý khách lưu ý chỉ lấy những mã ngành kinh doanh cấp 4.

+ Bước 4: Kiểm tra ngành nghề lựa chọn có ngành nào thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện hay không.

+ Bước 5: Xác định những điều kiện kinh doanh của ngành đó và tính toán khả năng đáp ứng của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chưa có khả năng đáp ứng điều kiện ở thời điểm hiện tại thì nên loại bỏ ngành nghề đó.

+ Bước 6: Tinh chỉnh lại mã ngành nghề lần cuối trước khi đăng ký.

Lưu ý: Áp mã ngành kinh doanh tương đối phức tạp. Thiện Khánh luôn sẵn lòng hỗ trợ Quý Khách. Chỉ cần gửi lĩnh vực Quý Khách dự tính kinh doanh. Chúng tôi sẽ soạn giúp Quý Khách một danh mục ngành nghề phù hợp.

5. Xác định mức vốn điều lệ

5.1 Quy định về vốn điều lệ

– Vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị phần vốn góp của các thành viên cam kết góp và ghi trong Điều lệ công ty.

– Thành viên phải góp vốn cho công ty đủ và đúng loại tài sản đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không kể thời gian vận chuyển, nhập khẩu tài sản góp vốn, thực hiện thủ tục hành chính để chuyển quyền sở hữu tài sản. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết. Thành viên công ty chỉ được góp vốn cho công ty bằng loại tài sản khác với tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của trên 50% số thành viên còn lại.

– Sau thời hạn quy định tại khoản 2 Điều này mà vẫn có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết thì được xử lý như sau:

+ Thành viên chưa góp vốn theo cam kết đương nhiên không còn là thành viên của công ty;

+ Thành viên chưa góp đủ phần vốn góp đã cam kết có các quyền tương ứng với phần vốn góp đã góp;

+ Phần vốn góp chưa góp của các thành viên được chào bán theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.

– Trường hợp có thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này. Các thành viên chưa góp vốn hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước ngày công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ và tỷ lệ phần vốn góp của thành viên.

– Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, người góp vốn trở thành thành viên của công ty kể từ thời điểm đã thanh toán phần vốn góp và những thông tin về người góp vốn quy định tại các điểm b, c và đ khoản 2 Điều 48 của Luật này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên. Tại thời điểm góp đủ phần vốn góp, công ty phải cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên tương ứng với giá trị phần vốn đã góp.

5.2 Một số lưu ý khi xác định mức vốn điều lệ

– Luật Doanh Nghiệp không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu cũng như số vốn tối đa.

– Do đó doanh nghiệp cần tự xác định mức vốn mà mình sẽ bỏ ra để đầu tư kinh doanh.

– Tuy nhiên, có một vài giới hạn mà doanh nghiệp cần phải tuân thủ để đảm bảo công ty là một công cụ kinh doanh an toàn.

+ Chỉ nên đăng ký mức vốn gần với năng lực tài chính thực sự của các thành viên công ty. Nếu có thể hay đăng ký mức vốn ban đầu thấp. Để đảm bảo an toàn lớn nhất về tài chính của chủ doanh nghiệp.

+ Với những ngành nghề có điều kiện về vốn. Doanh nghiệp cần đăng ký vốn điều lệ tối thiểu bằng với mức vốn quy định.

+ Thủ tục tăng vốn rất đơn giản. Khi có nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh, doanh nghiệp tiến hành thủ tục tăng vốn là phù hợp nhất..

+ Khi xác định vốn điều lệ, doanh nghiệp cần tính toán tỷ lệ góp vốn của từng thành viên công ty.

6. Người đại diện theo pháp luật

– Người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh hai thành viên trở trở lên là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty, đại diện cho công ty với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

– Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty tnhh hai thành viên trở lên: Công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Lưu ý: công ty phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.

– Chúng tôi có một bộ mẫu chuẩn bị thông tin. Quý Khách có thể tải về, điền đầy đủ thông tin thành lập công ty tại đây

IV. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên

1. Soạn thảo hồ sơ

Từ những thông tin được chuẩn bị ở trên. Quý Khách tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập công ty.

Bộ hồ sơ thành lập công ty tnhh hai thành viên trở lên tại Bình Dương gồm những giấy tờ sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên công ty.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ 03 photo công chứng của giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ 03 bản photo công chứng giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với mỗi thành viên công ty .

Bộ hồ sơ Quý Khách vui lòng tải tại đây

*Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Chuẩn bị hồ sơ để nộp hồ sơ qua mạng.

– Từ bộ hồ sơ được soạn xong ở trên. Quý Khách in ra và ký tên đầy đủ ở những vị trí cần ký tên.

– Từ bộ hồ sơ có đầy đủ chữ ký, Quý Khách tiến hành Scan hồ sơ thành tập tin PDF.

Đến đây thì công đoạn chuẩn bị hồ sơ đã hoàn thành. Chúng ta sẽ bước qua giai đoạn nộp hồ sơ ở bước tiếp theo.

V. Nộp hồ sơ và nhận kết quả

– Tại Bình Dương, doanh nghiệp bắt buộc nộp hồ sơ qua mạng tại website dangkykinhdoanh.gov.vn. Sở Kế Hoạch Đầu Tư Không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp nữa.

– Quy trình nộp hồ sơ cơ bản gồm những bước sau:

+ Bước 1: Truy cập cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại website: dangkykinhdoanh.gov.vn

+ Bước 2: Đăng ký tài khoản để đăng nhập hệ thống đăng ký kinh doanh.

+ Bước 3: Nộp hồ sơ

+ Bước 4: Theo dõi hồ sơ đã nộp

+ Bước 5: Nhận kết quả

Bài viết chi tiết hướng dẫn cách nộp hồ sơ qua mạng. Quý Khách vui lòng xem tại đây 

– Nếu có bất kỳ thắc mắc nào Quý Khách hoàn toàn có thể gọi cho Thiện Khánh, chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ.

– Sau khi nộp hồ sơ khoảng 3 ngày, Chuyên viên Đăng Ký Kinh Doanh sẽ tiến hành xử lý và thông báo kết quả qua Email của Quý Khách.

– Nếu hồ sơ hợp lệ, họ sẽ thông báo Quý Khách thời gian lên trực tiếp phòng để lấy kết quả

– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, Phòng Đăng Ký Kinh Doanh sẽ hướng dẫn Quý Khách sửa lại.

– Quý Khách nhận kết quả trực tiếp tại Trung Tâm Hành Chính tỉnh Bình Dương

VI. Bố cáo doanh nghiệp

– Ngay khi nhận giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm tra thật kỹ nội dung trên giấy phép kinh doanh.

– Nếu có sai sót, doanh nghiệp phải đề nghị chuyên viên xử lý hồ sơ sửa ngay.

– Nếu thông tin hoàn toàn chính xác, doanh nghiệp cần liên hệ với chuyên viên đăng ký bố cáo doanh nghiệp luôn

– Phí bố cáo là 100.000 VNĐ/công ty

– Sau 3 ngày. Quý Khách truy cập vào địa chỉ https://bocaodientu.dkkd.gov.vn/. Gõ mã số thuế và tải tập tin bố cáo doanh nghiệp về lưu tại trụ sở của doanh nghiệp..

VII. Khắc dấu tròn doanh nghiệp

Một số quy định mới về con dấu doanh nghiệp

1. Dấu dưới hình thức chữ ký số là dấu của doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định dấu của doanh nghiệp bao gồm:

– Dấu được làm tại cơ sở khắc dấu;

– Hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng

Hiện nay, theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ quy định này tại Luật Doanh nghiệp 2014. Đồng nghĩa, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp sẽ không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu.

3. Không quy định bắt buộc một số nội dung phải có trên con dấu của doanh nghiệp

Hiện hành, theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 thì nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:

– Tên doanh nghiệp;

– Mã số doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp 2020 không đề cập đến vấn đề này.

4. Điểm mới trong quản lý, lưu giữ con dấu của doanh nghiệp

– Luật Doanh nghiệp 2014: Việc quản lý, sử dụng và lưu giữ con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

– Luật Doanh nghiệp 2020: Việc quản lý và lưu giữ dấu doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành.

– Doanh nghiệp nên liên hệ với các đơn vị khắc dấu hợp pháp để làm thủ tục khắc dấu.

– Hồ sơ khắc dấu gồm giấy phép kinh doanh photo công chứng và chứng minh nhân dân photo công chứng của chủ doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp có thể khắc nhiều con dấu

– Phí khắc dấu là 450.000 VNĐ/con dấu

– Doanh nghiệp cũng có thể khắc luôn dấu tên và dấu giám đốc công ty

VIII. Những công việc cần làm sau khi thành lập công ty

1. Làm hồ sơ khai thuế ban đầu và đăng ký hóa đơn VAT

– Làm bảng hiểu và treo bảng hiệu công ty tại trụ sở đã đăng ký

– Đăng ký tài khoản ngân hàng cho công ty

– Đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế

– Đăng ký chữ ký số (Bắt buộc), đăng ký khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

2. Soạn thảo hồ sơ khai thuế ban đầu

– Mỗi chi cục thuế ở Bình Dương sẽ có một biểu mẫu khai thuế ban đầu khác nhau

– Doanh nghiệp ở khu vực nào vui lòng liên hệ với Thiện Khánh

– Chúng tôi sẽ cung cấp mẫu miễn phí qua Email cho doanh nghiệp

3. Tiến hành nộp hồ sơ và nhận kết quả

– Từ 5-7 ngày sau khi nộp hồ sơ ban đầu tại Chi Cục Thuế, chi cục thuế sẽ cử một cán bộ xuống xác nhận trụ sở công ty.

– Nếu trụ sở hợp pháp, Cơ quan thuế sẽ cho phép doanh nghiệp mua hoặc đặt in hóa đơn VAT.

4. Tiến hành đặt mua hoặc in hóa đơn VAT

– Nếu được phép sử dụng hóa đơn VAT đặt in. Doanh nghiệp nên sử dụng hóa đơn điện tử.

– Hóa đơn này sẽ tiết kiệm rất nhiều công sức và chi phí cho doanh nghiệp sau khi hoạt động.

– Tiến hành làm thủ tục phát hành hóa đơn VAT

– Doanh nghiệp chỉ được sử dụng hóa đơn sau khi chắc chắn đã phát hành hóa đơn. Nếu không sẽ bị phạt rất nhiều tiền. Vì hóa đơn là một chủ để rất nhạy cảm.

– Trên đây là những nội dung cơ bản về cách thức đăng ký thành lập công ty cổ phần tại Bình Dương.

– Nếu Quý Khách còn bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với ngay với Thiện Khánh. Chúng tôi luôn sẵn lòng phục vụ.

– Nếu Quý Khách quan tâm đến dịch vụ thành lập của Thiện Khánh vui lòng xem nội dung dưới đây:

IX. DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP VÀ UY TÍN TẠI BÌNH DƯƠNG

Chỉ với 1.600.000 đồng – đã bao gồm phí nhà nước, Quý khách sẽ được thành lập doanh nghiệp trọn gói bao gồm:

– Giấy phép kinh doanh

– Mã số thuế doanh nghiệp

– Con dấu tròn doanh nghiệp

– Đăng bố cáo thành lập Công ty trên cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia

→ Hồ sơ yêu cầu: Chỉ cần DUY NHẤT 01 Bản sao CMND hoặc Hộ Chiếu của mỗi thành viên/ cổ đông sáng lập, tất cả các hồ sơ cần thiết khác, Thiện Khánh sẽ cung cấp cho Quý khách.

→ Thời gian thực hiện dịch vụ: 03 ngày làm việc là hoàn thành giấy phép, 01 ngày làm việc tiếp theo là hoàn thành con dấu và bố cáo.

Cảm ơn Quý Khách đã quan tâm đến dịch vụ thành lập công ty của Thiện Khánh! Rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THIỆN KHÁNH
———————————————————————

Điện thoại: 0911.556.859 – 0971.339.469

Địa chỉ: Số 521 Nguyễn Tri Phương, Khu Phố 4, Phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương

Website: www.thanhlapcongtybinhduong.com

Email: tuvanthienkhanh@gmail.com

Kiểm tra lại

[Mới] Thủ Tục Thành Lập Công Ty Vật Tư Nông Nghiệp Tại Bình Dương

Bài viết hướng dẫn cách thành lập công ty Vật Tư Nông Nghiệp tại Bình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *