Trang chủ / Uncategorized

Uncategorized

Điều lệ công ty cần những gì?

Điều lệ công ty có thể được coi là “bộ luật” riêng của một công ty quy định những vấn đề cốt lõi và nền tảng cho sự vận hành của công ty như cơ cấu tổ chức quản lý, thẩm quyền và thể thức thông qua các quyết định …

Đọc thêm »

Lịch nộp thuế đúng hạn của doanh nghiệp

 Nộp thuế, báo cáo thuế đúng hẹn là một điều rất quan trọng với các doanh nghiệp. Tuy vậy, nhiều nhà khởi nghiệp và doanh nghiệp trẻ còn chưa chú tâm nhiều đến vấn đề này, dẫn đến những hậu quả và tổn thất không tốt cho công ty của …

Đọc thêm »
0911 556 859