Trang chủ / thử nghiệm 2

thử nghiệm 2

 

Gói dịch vụ

Nội dung dịch vụ

Kết quả nhận được

Gói cơ bản: 1.600.000 VNĐ

(Trọn gói không phát sinh)

1. Tư vấn trước trong và sau khi thành lập

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

3. Nộp hồ sơ thành lập công ty

4. Nhận kết quả

5. Khắc dấu và công bố mẫu con dấu

6. Bố cáo thành lập doanh nghiệp

7. Soạn thảo hồ sơ khai thuế ban đầu

1. Giấy Phép Kinh Doanh

2. Mã số thuế

3. Con dấu

4. Bộ Hồ sơ khai thuế ban đầu

5. 1 kỳ báo cáo thuế

Gói nâng cao

3.600.000 VNĐ

(Trọn gói không phát sinh)

1. Tư vấn trước trong và sau khi thành lập

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

3. Nộp hồ sơ thành lập công ty

4. Nhận kết quả

5. Khắc dấu và công bố mẫu con dấu

6. Bố cáo thành lập doanh nghiệp

7. Soạn thảo hồ sơ khai thuế ban đầu

8. Đăng ký sử dụng CHỮ KÝ SỐ 3 năm (bắt buộc với mọi doanh nghiệp)

9. Đăng ký khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

10. Nộp thuế môn bài

1. Giấy Phép Kinh Doanh

2. Mã số thuế

3. Con dấu

4. Bộ Hồ sơ khai thuế ban đầu

5. 1 kỳ báo cáo thuế

6. Chữ ký số 3 năm và dịch vụ hỗ trợ đi kèm

7. Nộp thuế môn bài

Gói nâng cao

5.100.000 VNĐ

1. Tư vấn trước trong và sau khi thành lập

2. Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

3. Nộp hồ sơ thành lập công ty

4. Nhận kết quả

5. Khắc dấu và công bố mẫu con dấu

6. Bố cáo thành lập doanh nghiệp

7. Soạn thảo hồ sơ khai thuế ban đầu

8. Đăng ký sử dụng CHỮ KÝ SỐ 3 năm (bắt buộc với mọi doanh nghiệp)

9. Đăng ký khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử

10. Nộp thuế môn bài

11. Đăng ký sử dụng hóa đơn VAT

12. Đặt in hóa đơn và đăng ký phát hành hóa đơn

13. Nộp hồ sơ đăng ký khai thuế ban đầu và đăng ký sử dụng hóa đơn VAT

Nếu doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn điện tử Thiện Khánh cũng hỗ trợ trong gói này.

1. Giấy Phép Kinh Doanh

2. Mã số thuế

3. Con dấu

4. Bộ Hồ sơ khai thuế ban đầu

5. 1 kỳ báo cáo thuế

6. Chữ ký số 3 năm và dịch vụ hỗ trợ đi kèm

7. Nộp thuế môn bài

8. Hóa đơn VAT (1 cuốn giấy hoặc 200 số hóa đơn điện tử – Giá hóa đơn điện tử sẽ cao hơn 500.000 VNĐ)