Trang chủ / Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thủ Tục Thay Đổi Ngành Nghề Kinh Doanh Công Ty TNHH Hai Thành viên Tại Bình Dương Chi Tiết Có Hồ Sơ Mẫu

thu-tuc-thay-doi-bo-sung-nganh-nghe-kinh-doanh-cong-ty-tnhh-hai-thanh-vien-tai-binh-duong

  Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định, Doanh Nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Doanh nghiệp có quyền chủ động lựa chọn ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, …

Đọc thêm »
Call Now Button