Trang chủ / blog / SỔ TAY DOANH NGHIỆP – HỘ KINH DOANH

SỔ TAY DOANH NGHIỆP – HỘ KINH DOANH

Sổ tay doanh nghiệp là series của Ezlaw khái quát về các thủ tục hành chính cho từng loại hình doanh nghiệp. Hoạt động doanh nghiệp thường bao gồm các thủ tục thành lập, thông báo thay đổi trong quá trình kinh doanh, chấm dứt hoạt động…
Sau đây là các thủ tục dành cho Hộ kinh doanh.
Thành lập

Hồ sơ gồm:
Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh – Phụ lục III-1, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;
Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh – Phụ lục III-2, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;
Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
Đăng ký thay đổi

Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh – Phụ lục III-3, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT)
Khi đăng ký chuyển địa điểm kinh doanh thì phải nộp kèm theo Thông báo:
Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc đăng ký thay đổi địa chỉ đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập
Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình.
Khi đăng ký chuyển, Hộ kinh doanh gửi hồ sơ đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt địa chỉ mới.
Tạm ngừng hoạt động

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh – Phụ lục III-4, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT
Khi hộ muốn tạm ngừng kinh doanh trên 30 ngày, thì gửi Thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý ít nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.
Chấm dứt hoạt động

Thành phần hồ sơ làm thủ tục giải thể bao gồm:
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh – Phụ lục III-5, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT;
Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi Thông báo và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký, đồng thời thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện.
Nguồn: EZLaw

About Thien Khanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0911 556 859