Trang chủ / blog / CÔNG TY ĐẠI CHÚNG LÀ GÌ?

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG LÀ GÌ?

Sau khi đã có chỗ đứng trên thương trường, hầu hết doanh nghiệp đều có tham vọng trở thành công ty đại chúng, và coi đó là bước phát triển quan trọng nhất của mình. Công ty đại chúng là những công ty thực hiện huy động vốn rộng rãi từ bên ngoài với nhiều nhà đầu tư, công chúng thông qua phát hành chứng khoán niêm yết tại các trung tâm giao dịch chứng khoán hoặc chứng khoán không niêm yết nhưng được giao dịch thông qua các thị trường môi giới chứng khoán.
Sau đây là những định nghĩa, điều kiện cụ thể hơn về công ty đại chúng theo luật pháp Việt Nam.

Nguồn: EZLaw

About Thien Khanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0911 556 859