Trang chủ / Blog kiến thức doanh nghiệp

Blog kiến thức doanh nghiệp

GIẢI PHÁP LƯỜNG TRƯỚC RỦI RO MỘT THÀNH VIÊN SỞ HỮU CÔNG TY QUA ĐỜI

Đã bao giờ bạn nghĩ đến trường hợp đồng sáng lập viên startup, đồng sở hữu công ty của mình qua đời thì việc sở hữu và vận hành công ty sẽ ra sao? Hãy nghĩ tới nó và hướng giải quyết ngay từ bây giờ. Một nhà doanh nhân tốt là một người luôn có giải pháp cho mọi trường hợp.

Đọc thêm »